Samstag, 20. April 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (32 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 20. April 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (31 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 20. April 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 20. April 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 20. April 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 20. April 2024
16:00 Uhr
VINETA-Tour (30 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 21. April 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (28 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 21. April 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (22 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 21. April 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 21. April 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (28 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 21. April 2024
16:30 Uhr
Kultur auf der VINETA | Jasmin Graf (1 Plätze frei)
Konzert
Nur noch wenige Plätze frei!
Plätze auswählen
Samstag, 27. April 2024
10:00 Uhr
Amphibientour selbst fahren | ARGO (0 Plätze frei)
Ausverkauft ✘
Tickets auswählen
Samstag, 27. April 2024
11:00 Uhr
Amphibientour selbst fahren | ARGO (0 Plätze frei)
Ausverkauft ✘
Tickets auswählen
Samstag, 27. April 2024
12:00 Uhr
Amphibientour selbst fahren | ARGO (1 Plätze frei)
Nur noch wenige Plätze frei!
Tickets auswählen
Samstag, 27. April 2024
13:00 Uhr
Amphibientour selbst fahren | ARGO (1 Plätze frei)
Nur noch wenige Plätze frei!
Tickets auswählen
Samstag, 27. April 2024
14:00 Uhr
Amphibientour selbst fahren | ARGO (1 Plätze frei)
Nur noch wenige Plätze frei!
Tickets auswählen
Samstag, 27. April 2024
15:00 Uhr
Amphibientour selbst fahren | ARGO (1 Plätze frei)
Nur noch wenige Plätze frei!
Tickets auswählen
Samstag, 27. April 2024
16:00 Uhr
Amphibientour selbst fahren | ARGO (1 Plätze frei)
Nur noch wenige Plätze frei!
Tickets auswählen
Sonntag, 28. April 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 28. April 2024
11:00 Uhr
VR | VINETA-Rundflug (18 Plätze frei)
ca. 30 min virtueller Rundflug
Tickets auswählen
Sonntag, 28. April 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 28. April 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 28. April 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 28. April 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 28. April 2024
16:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 1. Mai 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 1. Mai 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (29 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 1. Mai 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 1. Mai 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 1. Mai 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 1. Mai 2024
16:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 4. Mai 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (30 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 4. Mai 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 4. Mai 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 4. Mai 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 4. Mai 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 4. Mai 2024
16:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 5. Mai 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (21 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 5. Mai 2024
11:00 Uhr
VR | VINETA-Rundflug (20 Plätze frei)
ca. 30 min virtueller Rundflug
Tickets auswählen
Sonntag, 5. Mai 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 5. Mai 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 5. Mai 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (32 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 9. Mai 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 9. Mai 2024
11:00 Uhr
VR | VINETA-Rundflug (20 Plätze frei)
ca. 30 min virtueller Rundflug
Tickets auswählen
Donnerstag, 9. Mai 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 9. Mai 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 9. Mai 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (26 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 9. Mai 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 9. Mai 2024
16:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 11. Mai 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 11. Mai 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (32 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 11. Mai 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 11. Mai 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 11. Mai 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (22 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 11. Mai 2024
16:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 12. Mai 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 12. Mai 2024
11:00 Uhr
VR | VINETA-Rundflug (20 Plätze frei)
ca. 30 min virtueller Rundflug
Tickets auswählen
Sonntag, 12. Mai 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 12. Mai 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 12. Mai 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (15 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 12. Mai 2024
16:30 Uhr
Kultur auf der VINETA | Markus Teubert (45 Plätze frei)
Zauberkunst
Plätze auswählen
Sonntag, 12. Mai 2024
18:30 Uhr
Kultur auf der VINETA | Markus Teubert (44 Plätze frei)
Zauberkunst
Plätze auswählen
Samstag, 18. Mai 2024
10:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (3 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Tickets auswählen
Samstag, 18. Mai 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 18. Mai 2024
12:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (3 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Tickets auswählen
Samstag, 18. Mai 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 18. Mai 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 18. Mai 2024
14:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (1 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Nur noch wenige Plätze frei!
Tickets auswählen
Samstag, 18. Mai 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 18. Mai 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 18. Mai 2024
16:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (2 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Tickets auswählen
Samstag, 18. Mai 2024
16:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 19. Mai 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 19. Mai 2024
11:00 Uhr
VR | VINETA-Rundflug (20 Plätze frei)
ca. 30 min virtueller Rundflug
Tickets auswählen
Sonntag, 19. Mai 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 19. Mai 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 19. Mai 2024
16:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 20. Mai 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 20. Mai 2024
11:00 Uhr
VR | VINETA-Rundflug (20 Plätze frei)
ca. 30 min virtueller Rundflug
Tickets auswählen
Montag, 20. Mai 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 20. Mai 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 20. Mai 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 20. Mai 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 20. Mai 2024
16:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 26. Mai 2024
11:00 Uhr
Amphibientour selbst fahren | ARGO (1 Plätze frei)
Nur noch wenige Plätze frei!
Tickets auswählen
Sonntag, 26. Mai 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (0 Plätze frei)
Ausverkauft ✘
Tickets auswählen
Sonntag, 26. Mai 2024
12:00 Uhr
Amphibientour selbst fahren | ARGO (1 Plätze frei)
Nur noch wenige Plätze frei!
Tickets auswählen
Sonntag, 26. Mai 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 26. Mai 2024
13:00 Uhr
Amphibientour selbst fahren | ARGO (1 Plätze frei)
Nur noch wenige Plätze frei!
Tickets auswählen
Sonntag, 26. Mai 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 26. Mai 2024
14:00 Uhr
Amphibientour selbst fahren | ARGO (0 Plätze frei)
Ausverkauft ✘
Tickets auswählen
Sonntag, 26. Mai 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 26. Mai 2024
15:00 Uhr
Amphibientour selbst fahren | ARGO (1 Plätze frei)
Nur noch wenige Plätze frei!
Tickets auswählen
Sonntag, 26. Mai 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 26. Mai 2024
16:00 Uhr
Amphibientour selbst fahren | ARGO (1 Plätze frei)
Nur noch wenige Plätze frei!
Tickets auswählen
Sonntag, 26. Mai 2024
16:00 Uhr
VINETA-Tour (4 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 2. Juni 2024
10:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (3 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Tickets auswählen
Sonntag, 2. Juni 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (16 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 2. Juni 2024
12:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (1 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Nur noch wenige Plätze frei!
Tickets auswählen
Sonntag, 2. Juni 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 2. Juni 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (31 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 2. Juni 2024
14:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (1 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Nur noch wenige Plätze frei!
Tickets auswählen
Sonntag, 2. Juni 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (7 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 2. Juni 2024
16:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (3 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Tickets auswählen
Sonntag, 2. Juni 2024
16:30 Uhr
Kultur auf der VINETA | Mehr Als Wir (46 Plätze frei)
Konzert
Plätze auswählen
Montag, 3. Juni 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 3. Juni 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 3. Juni 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 3. Juni 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 4. Juni 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 4. Juni 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 4. Juni 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 5. Juni 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 5. Juni 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 5. Juni 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 5. Juni 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 5. Juni 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 6. Juni 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 6. Juni 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 6. Juni 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 6. Juni 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 6. Juni 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 6. Juni 2024
18:00 Uhr
Musik am Dispatcherturm | Helmet Duty (Trio) (46 Plätze frei)
Konzert
Tickets auswählen
Freitag, 7. Juni 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Freitag, 7. Juni 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Freitag, 7. Juni 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Freitag, 7. Juni 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Freitag, 7. Juni 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 8. Juni 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 8. Juni 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 9. Juni 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 9. Juni 2024
11:00 Uhr
VR | VINETA-Rundflug (20 Plätze frei)
ca. 30 min virtueller Rundflug
Tickets auswählen
Sonntag, 9. Juni 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (25 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 9. Juni 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 9. Juni 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 9. Juni 2024
15:00 Uhr
Kaffee und Kuchen auf der VINETA (14 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 10. Juni 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 10. Juni 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 10. Juni 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 10. Juni 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 10. Juni 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 11. Juni 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 11. Juni 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 11. Juni 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 11. Juni 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 11. Juni 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 12. Juni 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 12. Juni 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 12. Juni 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 13. Juni 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 13. Juni 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 13. Juni 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 13. Juni 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 13. Juni 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 13. Juni 2024
18:00 Uhr
Musik am Dispatcherturm | Sveriges Vänner (50 Plätze frei)
Konzert
Tickets auswählen
Sonntag, 16. Juni 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (11 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 16. Juni 2024
11:00 Uhr
VR | VINETA-Rundflug (20 Plätze frei)
ca. 30 min virtueller Rundflug
Tickets auswählen
Sonntag, 16. Juni 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 16. Juni 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 16. Juni 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 16. Juni 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 16. Juni 2024
16:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 17. Juni 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 17. Juni 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 17. Juni 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 17. Juni 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 17. Juni 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 18. Juni 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 18. Juni 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 18. Juni 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 18. Juni 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 18. Juni 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 19. Juni 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 19. Juni 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 19. Juni 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 20. Juni 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 20. Juni 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 20. Juni 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 20. Juni 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 20. Juni 2024
18:00 Uhr
Musik am Dispatcherturm | AniLorak (Duo) (48 Plätze frei)
Konzert
Tickets auswählen
Freitag, 21. Juni 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Freitag, 21. Juni 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Freitag, 21. Juni 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Freitag, 21. Juni 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Freitag, 21. Juni 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 22. Juni 2024
10:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (3 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Tickets auswählen
Samstag, 22. Juni 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 22. Juni 2024
12:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (3 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Tickets auswählen
Samstag, 22. Juni 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 22. Juni 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 22. Juni 2024
14:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (0 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Ausverkauft ✘
Tickets auswählen
Samstag, 22. Juni 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 22. Juni 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 22. Juni 2024
16:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (1 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Nur noch wenige Plätze frei!
Tickets auswählen
Samstag, 22. Juni 2024
16:00 Uhr
VINETA-Tour (14 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 23. Juni 2024
10:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (3 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Tickets auswählen
Sonntag, 23. Juni 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 23. Juni 2024
11:00 Uhr
VR | VINETA-Rundflug (20 Plätze frei)
ca. 30 min virtueller Rundflug
Tickets auswählen
Sonntag, 23. Juni 2024
12:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (0 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Ausverkauft ✘
Tickets auswählen
Sonntag, 23. Juni 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 23. Juni 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 23. Juni 2024
14:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (2 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Tickets auswählen
Sonntag, 23. Juni 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 23. Juni 2024
16:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (3 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Tickets auswählen
Sonntag, 23. Juni 2024
16:30 Uhr
Kultur auf der VINETA | Johannes Kirchberg (34 Plätze frei)
Konzert
Plätze auswählen
Montag, 24. Juni 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 24. Juni 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 24. Juni 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 24. Juni 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 24. Juni 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 25. Juni 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 25. Juni 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 25. Juni 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 25. Juni 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 25. Juni 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 26. Juni 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 26. Juni 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 26. Juni 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 26. Juni 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 26. Juni 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 27. Juni 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 27. Juni 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 27. Juni 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 27. Juni 2024
18:00 Uhr
Musik am Dispatcherturm | Elsterbluesband (48 Plätze frei)
Konzert
Tickets auswählen
Freitag, 28. Juni 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Freitag, 28. Juni 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Freitag, 28. Juni 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Freitag, 28. Juni 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Freitag, 28. Juni 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 29. Juni 2024
11:00 Uhr
Amphibientour selbst fahren | ARGO (1 Plätze frei)
Nur noch wenige Plätze frei!
Tickets auswählen
Samstag, 29. Juni 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 29. Juni 2024
12:00 Uhr
Amphibientour selbst fahren | ARGO (1 Plätze frei)
Nur noch wenige Plätze frei!
Tickets auswählen
Samstag, 29. Juni 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 29. Juni 2024
13:00 Uhr
Amphibientour selbst fahren | ARGO (1 Plätze frei)
Nur noch wenige Plätze frei!
Tickets auswählen
Samstag, 29. Juni 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 29. Juni 2024
14:00 Uhr
Amphibientour selbst fahren | ARGO (1 Plätze frei)
Nur noch wenige Plätze frei!
Tickets auswählen
Samstag, 29. Juni 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 29. Juni 2024
15:00 Uhr
Amphibientour selbst fahren | ARGO (1 Plätze frei)
Nur noch wenige Plätze frei!
Tickets auswählen
Samstag, 29. Juni 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 29. Juni 2024
16:00 Uhr
Amphibientour selbst fahren | ARGO (0 Plätze frei)
Ausverkauft ✘
Tickets auswählen
Samstag, 29. Juni 2024
16:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 30. Juni 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 30. Juni 2024
11:00 Uhr
VR | VINETA-Rundflug (20 Plätze frei)
ca. 30 min virtueller Rundflug
Tickets auswählen
Sonntag, 30. Juni 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 30. Juni 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 30. Juni 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 30. Juni 2024
16:30 Uhr
Kultur auf der VINETA | Laura Liebeskind (47 Plätze frei)
Konzert
Plätze auswählen
Montag, 1. Juli 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 1. Juli 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 1. Juli 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 2. Juli 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 2. Juli 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 2. Juli 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 2. Juli 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 2. Juli 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 3. Juli 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 3. Juli 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 3. Juli 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 3. Juli 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 3. Juli 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 4. Juli 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 4. Juli 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 4. Juli 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 4. Juli 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 4. Juli 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 4. Juli 2024
18:00 Uhr
Musik am Dispatcherturm | Stefan Keil (48 Plätze frei)
Konzert
Tickets auswählen
Samstag, 6. Juli 2024
10:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (1 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Nur noch wenige Plätze frei!
Tickets auswählen
Samstag, 6. Juli 2024
12:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (2 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Tickets auswählen
Samstag, 6. Juli 2024
14:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (1 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Nur noch wenige Plätze frei!
Tickets auswählen
Samstag, 6. Juli 2024
16:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (3 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Tickets auswählen
Sonntag, 7. Juli 2024
10:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (3 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Tickets auswählen
Sonntag, 7. Juli 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 7. Juli 2024
11:00 Uhr
VR | VINETA-Rundflug (20 Plätze frei)
ca. 30 min virtueller Rundflug
Tickets auswählen
Sonntag, 7. Juli 2024
12:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (3 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Tickets auswählen
Sonntag, 7. Juli 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 7. Juli 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 7. Juli 2024
14:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (0 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Ausverkauft ✘
Tickets auswählen
Sonntag, 7. Juli 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (22 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 7. Juli 2024
15:00 Uhr
Kaffee und Kuchen auf der VINETA (0 Plätze frei)
Ausverkauft ✘
Tickets auswählen
Sonntag, 7. Juli 2024
16:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (2 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Tickets auswählen
Montag, 8. Juli 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 8. Juli 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 8. Juli 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 8. Juli 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 8. Juli 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 9. Juli 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 9. Juli 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 9. Juli 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 9. Juli 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 9. Juli 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 10. Juli 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 10. Juli 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 10. Juli 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 10. Juli 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 10. Juli 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 11. Juli 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 11. Juli 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 11. Juli 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 11. Juli 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 11. Juli 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 11. Juli 2024
18:00 Uhr
Musik am Dispatcherturm | Maik & Friends (44 Plätze frei)
Konzert
Tickets auswählen
Freitag, 12. Juli 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Freitag, 12. Juli 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Freitag, 12. Juli 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Freitag, 12. Juli 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Freitag, 12. Juli 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 13. Juli 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 13. Juli 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 13. Juli 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 13. Juli 2024
15:00 Uhr
Das Alphorn ruft über den See (48 Plätze frei)
Musiksommer auf der VINETA
Plätze auswählen
Sonntag, 14. Juli 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 14. Juli 2024
11:00 Uhr
VR | VINETA-Rundflug (20 Plätze frei)
ca. 30 min virtueller Rundflug
Tickets auswählen
Sonntag, 14. Juli 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 14. Juli 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 14. Juli 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 14. Juli 2024
16:30 Uhr
Kultur auf der VINETA | DIE ZÖLLNER (21 Plätze frei)
im "Trio Infernale" - Konzert
Plätze auswählen
Sonntag, 14. Juli 2024
18:30 Uhr
Kultur auf der VINETA | DIE ZÖLLNER (4 Plätze frei)
im "Trio Infernale" - Konzert
Nur noch wenige Plätze frei!
Plätze auswählen
Montag, 15. Juli 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 15. Juli 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 15. Juli 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 15. Juli 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 15. Juli 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 16. Juli 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 16. Juli 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 16. Juli 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 16. Juli 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 16. Juli 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 17. Juli 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 18. Juli 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 18. Juli 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 18. Juli 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 18. Juli 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 18. Juli 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 18. Juli 2024
18:00 Uhr
Musik am Dispatcherturm | M. Touché and Tom-Toms (46 Plätze frei)
Konzert
Tickets auswählen
Freitag, 19. Juli 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Freitag, 19. Juli 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Freitag, 19. Juli 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Freitag, 19. Juli 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 20. Juli 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 20. Juli 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 20. Juli 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 20. Juli 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 20. Juli 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (26 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 20. Juli 2024
16:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 21. Juli 2024
10:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (3 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Tickets auswählen
Sonntag, 21. Juli 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 21. Juli 2024
11:00 Uhr
VR | VINETA-Rundflug (20 Plätze frei)
ca. 30 min virtueller Rundflug
Tickets auswählen
Sonntag, 21. Juli 2024
12:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (2 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Tickets auswählen
Sonntag, 21. Juli 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 21. Juli 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 21. Juli 2024
14:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (1 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Nur noch wenige Plätze frei!
Tickets auswählen
Sonntag, 21. Juli 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 21. Juli 2024
15:00 Uhr
Kaffee und Kuchen auf der VINETA (14 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 21. Juli 2024
16:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (1 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Nur noch wenige Plätze frei!
Tickets auswählen
Montag, 22. Juli 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 22. Juli 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 22. Juli 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 22. Juli 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 22. Juli 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 23. Juli 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 23. Juli 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 23. Juli 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 23. Juli 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 24. Juli 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 24. Juli 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 24. Juli 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 24. Juli 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 24. Juli 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 25. Juli 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 25. Juli 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 25. Juli 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 25. Juli 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 25. Juli 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 25. Juli 2024
18:00 Uhr
Musik am Dispatcherturm | MadDoxxx (Duo) (48 Plätze frei)
Konzert
Tickets auswählen
Freitag, 26. Juli 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Freitag, 26. Juli 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Freitag, 26. Juli 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Freitag, 26. Juli 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Freitag, 26. Juli 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 27. Juli 2024
11:00 Uhr
Amphibientour selbst fahren | ARGO (1 Plätze frei)
Nur noch wenige Plätze frei!
Tickets auswählen
Samstag, 27. Juli 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 27. Juli 2024
11:00 Uhr
VR | VINETA-Rundflug (20 Plätze frei)
ca. 30 min virtueller Rundflug
Tickets auswählen
Samstag, 27. Juli 2024
12:00 Uhr
Amphibientour selbst fahren | ARGO (0 Plätze frei)
Ausverkauft ✘
Tickets auswählen
Samstag, 27. Juli 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 27. Juli 2024
13:00 Uhr
Amphibientour selbst fahren | ARGO (1 Plätze frei)
Nur noch wenige Plätze frei!
Tickets auswählen
Samstag, 27. Juli 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 27. Juli 2024
14:00 Uhr
Amphibientour selbst fahren | ARGO (0 Plätze frei)
Ausverkauft ✘
Tickets auswählen
Samstag, 27. Juli 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (20 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 27. Juli 2024
15:00 Uhr
Amphibientour selbst fahren | ARGO (1 Plätze frei)
Nur noch wenige Plätze frei!
Tickets auswählen
Samstag, 27. Juli 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 27. Juli 2024
16:00 Uhr
Amphibientour selbst fahren | ARGO (1 Plätze frei)
Nur noch wenige Plätze frei!
Tickets auswählen
Samstag, 27. Juli 2024
16:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 28. Juli 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 28. Juli 2024
11:00 Uhr
VR | VINETA-Rundflug (20 Plätze frei)
ca. 30 min virtueller Rundflug
Tickets auswählen
Sonntag, 28. Juli 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 28. Juli 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 28. Juli 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 28. Juli 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 28. Juli 2024
16:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 29. Juli 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 29. Juli 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 29. Juli 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 29. Juli 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 29. Juli 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 30. Juli 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 30. Juli 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 30. Juli 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 30. Juli 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 30. Juli 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 31. Juli 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 31. Juli 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 31. Juli 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 1. August 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 1. August 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 1. August 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 1. August 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 1. August 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 1. August 2024
18:00 Uhr
Musik am Dispatcherturm | The Fair Ends (Duo) (50 Plätze frei)
Konzert
Tickets auswählen
Samstag, 3. August 2024
10:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (3 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Tickets auswählen
Samstag, 3. August 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 3. August 2024
12:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (3 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Tickets auswählen
Samstag, 3. August 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 3. August 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 3. August 2024
14:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (1 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Nur noch wenige Plätze frei!
Tickets auswählen
Samstag, 3. August 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 3. August 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 3. August 2024
16:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (1 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Nur noch wenige Plätze frei!
Tickets auswählen
Samstag, 3. August 2024
16:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 4. August 2024
10:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (3 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Tickets auswählen
Sonntag, 4. August 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 4. August 2024
11:00 Uhr
VR | VINETA-Rundflug (20 Plätze frei)
ca. 30 min virtueller Rundflug
Tickets auswählen
Sonntag, 4. August 2024
12:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (3 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Tickets auswählen
Sonntag, 4. August 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 4. August 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 4. August 2024
14:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (3 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Tickets auswählen
Sonntag, 4. August 2024
16:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (3 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Tickets auswählen
Montag, 5. August 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 5. August 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 5. August 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (18 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 6. August 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 6. August 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 6. August 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 7. August 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 7. August 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 7. August 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 7. August 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 7. August 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 8. August 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 8. August 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 8. August 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 8. August 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 8. August 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 8. August 2024
18:00 Uhr
Musik am Dispatcherturm | Take the BLUE (48 Plätze frei)
Konzert
Tickets auswählen
Freitag, 9. August 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Freitag, 9. August 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Freitag, 9. August 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Freitag, 9. August 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Freitag, 9. August 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 10. August 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 10. August 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 11. August 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 11. August 2024
11:00 Uhr
VR | VINETA-Rundflug (20 Plätze frei)
ca. 30 min virtueller Rundflug
Tickets auswählen
Sonntag, 11. August 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 11. August 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 11. August 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 11. August 2024
15:00 Uhr
Kaffee und Kuchen auf der VINETA (26 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 12. August 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (6 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 12. August 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 13. August 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 13. August 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 13. August 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 13. August 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 13. August 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 14. August 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 14. August 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 14. August 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 14. August 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 14. August 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 20. August 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 20. August 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 20. August 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 20. August 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 20. August 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 21. August 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 21. August 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 21. August 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 21. August 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 21. August 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 22. August 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 22. August 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 22. August 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 22. August 2024
18:00 Uhr
Musik am Dispatcherturm | Thomas Spillner (50 Plätze frei)
Konzert
Tickets auswählen
Samstag, 24. August 2024
10:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (3 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Tickets auswählen
Samstag, 24. August 2024
12:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (3 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Tickets auswählen
Samstag, 24. August 2024
14:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (3 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Tickets auswählen
Samstag, 24. August 2024
16:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (2 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Tickets auswählen
Sonntag, 25. August 2024
10:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (3 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Tickets auswählen
Sonntag, 25. August 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 25. August 2024
11:00 Uhr
VR | VINETA-Rundflug (20 Plätze frei)
ca. 30 min virtueller Rundflug
Tickets auswählen
Sonntag, 25. August 2024
12:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (3 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Tickets auswählen
Sonntag, 25. August 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 25. August 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 25. August 2024
14:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (3 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Tickets auswählen
Sonntag, 25. August 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 25. August 2024
16:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (3 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Tickets auswählen
Sonntag, 25. August 2024
16:30 Uhr
Kultur auf der VINETA | Ines A. Krautwurst (50 Plätze frei)
Konzert
Plätze auswählen
Montag, 26. August 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 26. August 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 26. August 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 26. August 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Montag, 26. August 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 27. August 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 27. August 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Dienstag, 27. August 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 28. August 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 28. August 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 28. August 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 28. August 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Mittwoch, 28. August 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 29. August 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 29. August 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 29. August 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 29. August 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 29. August 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 29. August 2024
18:00 Uhr
Musik am Dispatcherturm | JB Carter & Band (50 Plätze frei)
Konzert
Tickets auswählen
Freitag, 30. August 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Freitag, 30. August 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Freitag, 30. August 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Freitag, 30. August 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Freitag, 30. August 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (12 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 31. August 2024
11:00 Uhr
Amphibientour selbst fahren | ARGO (0 Plätze frei)
Ausverkauft ✘
Tickets auswählen
Samstag, 31. August 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 31. August 2024
11:00 Uhr
VR | VINETA-Rundflug (20 Plätze frei)
ca. 30 min virtueller Rundflug
Tickets auswählen
Samstag, 31. August 2024
12:00 Uhr
Amphibientour selbst fahren | ARGO (1 Plätze frei)
Nur noch wenige Plätze frei!
Tickets auswählen
Samstag, 31. August 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (14 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 31. August 2024
13:00 Uhr
Amphibientour selbst fahren | ARGO (1 Plätze frei)
Nur noch wenige Plätze frei!
Tickets auswählen
Samstag, 31. August 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 31. August 2024
14:00 Uhr
Amphibientour selbst fahren | ARGO (1 Plätze frei)
Nur noch wenige Plätze frei!
Tickets auswählen
Samstag, 31. August 2024
15:00 Uhr
Amphibientour selbst fahren | ARGO (1 Plätze frei)
Nur noch wenige Plätze frei!
Tickets auswählen
Samstag, 31. August 2024
16:00 Uhr
Amphibientour selbst fahren | ARGO (1 Plätze frei)
Nur noch wenige Plätze frei!
Tickets auswählen
Sonntag, 1. September 2024
10:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (3 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Tickets auswählen
Sonntag, 1. September 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 1. September 2024
11:00 Uhr
VR | VINETA-Rundflug (20 Plätze frei)
ca. 30 min virtueller Rundflug
Tickets auswählen
Sonntag, 1. September 2024
12:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (3 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Tickets auswählen
Sonntag, 1. September 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 1. September 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 1. September 2024
14:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (2 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Tickets auswählen
Sonntag, 1. September 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 1. September 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 1. September 2024
16:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (3 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Tickets auswählen
Sonntag, 1. September 2024
16:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Donnerstag, 5. September 2024
18:00 Uhr
Musik am Dispatcherturm | The Road Brothers (50 Plätze frei)
Konzert
Tickets auswählen
Samstag, 7. September 2024
10:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (3 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Tickets auswählen
Samstag, 7. September 2024
12:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (2 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Tickets auswählen
Samstag, 7. September 2024
14:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (3 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Tickets auswählen
Samstag, 7. September 2024
16:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (3 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Tickets auswählen
Sonntag, 8. September 2024
10:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (3 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Tickets auswählen
Sonntag, 8. September 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 8. September 2024
11:00 Uhr
VR | VINETA-Rundflug (20 Plätze frei)
ca. 30 min virtueller Rundflug
Tickets auswählen
Sonntag, 8. September 2024
12:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (1 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Nur noch wenige Plätze frei!
Tickets auswählen
Sonntag, 8. September 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 8. September 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 8. September 2024
14:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (3 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Tickets auswählen
Sonntag, 8. September 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 8. September 2024
16:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (3 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Tickets auswählen
Sonntag, 8. September 2024
16:30 Uhr
Kultur auf der VINETA | The String Company (Trio) (48 Plätze frei)
Konzert
Plätze auswählen
Samstag, 14. September 2024
11:00 Uhr
Amphibientour selbst fahren | ARGO (1 Plätze frei)
Nur noch wenige Plätze frei!
Tickets auswählen
Samstag, 14. September 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 14. September 2024
12:00 Uhr
Amphibientour selbst fahren | ARGO (1 Plätze frei)
Nur noch wenige Plätze frei!
Tickets auswählen
Samstag, 14. September 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 14. September 2024
13:00 Uhr
Amphibientour selbst fahren | ARGO (1 Plätze frei)
Nur noch wenige Plätze frei!
Tickets auswählen
Samstag, 14. September 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 14. September 2024
14:00 Uhr
Amphibientour selbst fahren | ARGO (0 Plätze frei)
Ausverkauft ✘
Tickets auswählen
Samstag, 14. September 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 14. September 2024
15:00 Uhr
Amphibientour selbst fahren | ARGO (1 Plätze frei)
Nur noch wenige Plätze frei!
Tickets auswählen
Samstag, 14. September 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 14. September 2024
16:00 Uhr
Amphibientour selbst fahren | ARGO (1 Plätze frei)
Nur noch wenige Plätze frei!
Tickets auswählen
Samstag, 14. September 2024
16:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 15. September 2024
10:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (3 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Tickets auswählen
Sonntag, 15. September 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 15. September 2024
11:00 Uhr
VR | VINETA-Rundflug (20 Plätze frei)
ca. 30 min virtueller Rundflug
Tickets auswählen
Sonntag, 15. September 2024
12:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (3 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Tickets auswählen
Sonntag, 15. September 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 15. September 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 15. September 2024
14:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (3 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Tickets auswählen
Sonntag, 15. September 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 15. September 2024
15:00 Uhr
Kaffee und Kuchen auf der VINETA (30 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 15. September 2024
16:00 Uhr
Flyboard oder Jetpack "VINETA-Fly" (3 Plätze frei)
Bitte entsprechendes Erlebnis auswählen
Tickets auswählen
Samstag, 21. September 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 21. September 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 21. September 2024
16:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 22. September 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 22. September 2024
11:00 Uhr
VR | VINETA-Rundflug (20 Plätze frei)
ca. 30 min virtueller Rundflug
Tickets auswählen
Sonntag, 22. September 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 22. September 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 22. September 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 22. September 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 22. September 2024
16:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 28. September 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 28. September 2024
11:00 Uhr
VR | VINETA-Rundflug (20 Plätze frei)
ca. 30 min virtueller Rundflug
Tickets auswählen
Samstag, 28. September 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (24 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 29. September 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 29. September 2024
11:00 Uhr
VR | VINETA-Rundflug (20 Plätze frei)
ca. 30 min virtueller Rundflug
Tickets auswählen
Sonntag, 29. September 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 29. September 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 29. September 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 29. September 2024
16:30 Uhr
Kultur auf der VINETA | Schüller (Trio) (35 Plätze frei)
Konzert
Plätze auswählen
Samstag, 5. Oktober 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 5. Oktober 2024
11:00 Uhr
VR | VINETA-Rundflug (20 Plätze frei)
ca. 30 min virtueller Rundflug
Tickets auswählen
Samstag, 5. Oktober 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 5. Oktober 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 5. Oktober 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 5. Oktober 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 5. Oktober 2024
16:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 6. Oktober 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 6. Oktober 2024
11:00 Uhr
VR | VINETA-Rundflug (20 Plätze frei)
ca. 30 min virtueller Rundflug
Tickets auswählen
Sonntag, 6. Oktober 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 6. Oktober 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 6. Oktober 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 6. Oktober 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 6. Oktober 2024
16:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Samstag, 12. Oktober 2024
11:00 Uhr
Amphibientour selbst fahren | ARGO (1 Plätze frei)
Nur noch wenige Plätze frei!
Tickets auswählen
Samstag, 12. Oktober 2024
12:00 Uhr
Amphibientour selbst fahren | ARGO (1 Plätze frei)
Nur noch wenige Plätze frei!
Tickets auswählen
Samstag, 12. Oktober 2024
13:00 Uhr
Amphibientour selbst fahren | ARGO (1 Plätze frei)
Nur noch wenige Plätze frei!
Tickets auswählen
Samstag, 12. Oktober 2024
14:00 Uhr
Amphibientour selbst fahren | ARGO (1 Plätze frei)
Nur noch wenige Plätze frei!
Tickets auswählen
Samstag, 12. Oktober 2024
15:00 Uhr
Amphibientour selbst fahren | ARGO (1 Plätze frei)
Nur noch wenige Plätze frei!
Tickets auswählen
Samstag, 12. Oktober 2024
16:00 Uhr
Amphibientour selbst fahren | ARGO (1 Plätze frei)
Nur noch wenige Plätze frei!
Tickets auswählen
Sonntag, 13. Oktober 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 13. Oktober 2024
11:00 Uhr
VR | VINETA-Rundflug (20 Plätze frei)
ca. 30 min virtueller Rundflug
Tickets auswählen
Sonntag, 13. Oktober 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 13. Oktober 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 13. Oktober 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 13. Oktober 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 13. Oktober 2024
16:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 20. Oktober 2024
11:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 20. Oktober 2024
12:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 20. Oktober 2024
13:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 20. Oktober 2024
14:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 20. Oktober 2024
15:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen
Sonntag, 20. Oktober 2024
16:00 Uhr
VINETA-Tour (34 Plätze frei)
Tickets auswählen